KOÇLUK HAKKINDA

Association for Coaching International "Accredited Certificate in Coach Tarining (ACCT) Course" kriterleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Koçluk Ulusal Meslek Standartları onaylı sertifikalarım

 

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.

elmas%2520akademi%2520%25C3%25B6%25C4%25
 

PROFESYONEL KOÇLUK (YAŞAM KOÇLUĞU)

Yaşam koçluğu, bir koçluk sanatı olup, insanların kendi kendilerini güçlendirmelerine yol açan beceriler ve tutumlar geliştirerek kişisel hedefleri tanımlamalarına ve elde etmelerine yardımcı olma sürecidir. Yaşam koçluğu, iş-yaşam dengesi ve kariyer değişikliği gibi konularla ilgilenir ve genellikle işyeri ortamı dışında gerçekleşir.

elmas%2520akademi%2520profesyonel%2520ko
 

YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmesi için belirli psikolojik ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama,uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon, çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri içerirken, psikolojik açıdan öz farkındalık, geribildirim alma ve verme, bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çerçeveleme gibi becerileri içerir.

elmas%2520akademi%2520profesyonel%2520ko